Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

  Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

  Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.), Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu  informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

  1) korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,

  2) usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,

  • przesyłanie faksów,

  • korzystanie ze strony internetowej danej instytucji

  3) świadczenia w postaci usług tłumacza:

  • polskiego języka migowego PJM,

  • systemu językowo-migowego SJM,

  • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

   

  Izba Celna w Poznaniu

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Izbie Celnej w Poznaniu proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres:

  ic.poznan@poz.mofnet.gov.pl bądź telefonicznie do sekretariatu Izby Celnej w Poznaniu pod numerem telefonu 61 6583501.

  Po dokonaniu zgłoszenia Izba Celna w Poznaniu zapewnieni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

  W budynku Izby Celnej w Poznaniu jest podjazd dla niepełnosprawnych oraz winda.

   

  Urząd Celny w Poznaniu

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Urzędzie Celnym w Poznaniu proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: uc.poznan@poz.mofnet.gov.pl bądź telefonicznie do sekretariatu Urzędu Celnego w Poznaniu pod numerem telefonu 61 8404348.

  Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Celny w Poznaniu zapewnieni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

  W budynku Urzędu Celnego w Poznaniu jest podjazd dla niepełnosprawnych oraz winda.

   

  Urząd Celny w Kaliszu

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Urzędzie Celnym w Kaliszu proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: uc.kalisz@poz.mofnet.gov.pl bądź telefonicznie do sekretariatu Urzędu Celnego w Kaliszu pod numerem telefonu 62 7682063.

  Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Celny w Kaliszu zapewnieni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

   

  Urząd Celny w Lesznie

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Urzędzie Celnym w Lesznie proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: uc.leszno@poz.mofnet.gov.pl bądź telefonicznie do sekretariatu Urzędu Celnego w Lesznie pod numerem telefonu 65 5258970.

  Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Celny w Lesznie zapewnieni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

  W budynku Izby Celnej w Lesznie jest podjazd dla niepełnosprawnych.

   

  Urząd Celny w Pile

  Osoba uprawniona deklarująca potrzebę skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w Urzędzie Celnym w Pile proszona jest o zgłoszenie tego faktu za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: uc.pila@poz.mofnet.gov.pl bądź telefonicznie do sekretariatu Urzędu Celnego w Pile pod numerem telefonu 67 2124299.

  Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Celny w Pile zapewnieni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 14:40 Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2015 12:52
  Autor: Cezary Kosman Osoba publikująca: Cezary Kosman Osoba modyfikująca: Anna Smolińska
  Rejestr zmian