Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Izby Celnej w Poznaniu

W skład redakcji wchodzą: redaktor naczelny, jego zastępca oraz redaktorzy z poszczególnych komórek organizacyjnych Izby Celnej w Poznaniu, którzy publikują informacje z zakresu działania swojej komórki organizacyjnej.

Adres redakcji:
Izba Celna w Poznaniu
ul. Krańcowa 28
61-037 Poznań

Redaktor prowadzący:
Andrzej Piotrowski
tel: +48 (61) 658 3565
fax: +48 (61) 658 3518
e-mail: andrzej.piotrowski@poz.mofnet.gov.pl

Jeśli zauważyliście Państwo na naszej stronie BIP jakiekolwiek błędy, braki lub nieścisłości, prosimy o kontakt na adres e-mail: andrzej.piotrowski@poz.mofnet.gov.pl