Zadania Centralne

   Przejdź do zadania Centrum Analityczne Administracji Celnej realizowanego w Izbie Celnej w Warszawie    Przejdź do zadania Centrum Informacji Służby Celnej realizowanego w Izbie Celnej w Katowicach    Przejdź do zadania  Wiążąca Informacja Taryfowa realizowanego Izbie Celnej w Warszawie    Przejdź do zadania Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru realizowanego w Izbie Celnej w Warszawie    Przejdź do zadania  HelpDesk realizowanego w  Izbie Celnej w Katowicach Przejdź do zadania  Wiążąca Informacja Akcyzowa realizowanego w  Izbie Celnej we Wrocławiu    Przejdź do zadania Międzynarodowa Pomoc  Administracyjna realizowanego w Izbie Celnej we Wrocławiu    Przejdź do zadania Wydawanie pozwoleń na korzystanie z procedury TIR realizowanego w Izbie Celnej w Warszawie    Przejdź do zadania  Wydawanie decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej realizowanego w Izbie Celnej w Warszawie    Przejdź do zadanie Wpis na listę agentów celnych realizowanego w Izbie Celnej w Warszawie    Przejdź do zadanie Centralna Rejestracja w Izbie Celnej w Poznaniu