Rzecznik Prasowy

  Rzecznik Prasowy

  Rzecznik Prasowy

  Obsługę medialną i prasową Izby Celnej w Poznaniu realizuje:  

  podkom. Cezary Kosman

  Wydział Organizacyjno-Prawny

  tel. 61 658 37 71
  tel. kom. +48 661 340 505
  e-mail: cezary.kosman@poz.mofnet.gov.pl

  Rzecznik Prasowy udziela informacji wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korenspondencja powinna zawierać: imie i nazwisko dziennikarza, nawę i adres redakcji oraz nr telefonu.

  Zgodnie  z  ustawą  o  dostępie  do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek (w przypadku mediów wnioskiem jest pytanie prasowe) następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o czasie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.