Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu Skoda Fabia w trybie przetargu

  Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu Skoda Fabia w trybie przetargu

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 22.11.2016 Data publikacji: 22.11.2016 07:55 Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2016 07:55
  Autor: ILGW Osoba publikująca: Andrzej Piotrowski Osoba modyfikująca: Andrzej Piotrowski

  Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów Skoda Fabia w trybie przetargu

  Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów Skoda Fabia w trybie przetargu

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 19.10.2016 Data publikacji: 19.10.2016 11:20 Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2016 11:20
  Autor: ILGW Osoba publikująca: Andrzej Piotrowski Osoba modyfikująca: Andrzej Piotrowski

  Zbędne składniki majątku

  Zbędne składniki majątku

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.2010.114.761) jako zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

  1. nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki, lub
  2. nie mogą współpracować ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub
  3. nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa byłaby nieopłacalna.

  Za zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

  1. posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub
  2. zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub
  3. całkowicie utraciły wartość użytkową, lub
  4. są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

  Po zakwalifikowaniu przez kierownika jednostki składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, którego wartość jednostkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 300 euro, jednostka zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o ww. składnikach.

  Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny, jednak co do zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o znacznej wartości mogą być przedmiotem darowizny, jedynie w sytuacji, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.

  Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa powyżej mogą być zlikwidowane.

  Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu decyzją nr 17 z dnia 01 marca 2011 r. określił sposób i  tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Izby Celnej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.05.2015 Data publikacji: 21.05.2015 09:57 Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015 09:57
  Autor: Cezary Kosman Osoba publikująca: Cezary Kosman Osoba modyfikująca: Cezary Kosman