Strategia

Dokumenty strategiczne jednolite dla wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Celnej udostępnione są na stronie Ministerstwa Finansów