Rejestry i Archiwa

  Rejestry i Archiwa

  Archiwum zakładowe w Izbie Celnej w Poznaniu oraz składnice akt w urzędach celnych funkcjonują w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz. U. z 1983 r., Nr 38, poz. 173 z późn. zm./ oraz przepisy wewnętrzne - Zarządzenie Nr 43 Ministra Finansów z dnia 24.12.2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w izbach celnych i składnic akt w urzędach celnych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w administracji celnej.


     W archiwum zakładowym przechowywana jest dokumentacja archiwalna wytworzona w komórkach organizacyjnych Izby Celnej oraz w podległych urzędach celnych oraz akta spraw zakończonych stanowiących dokumentację niearchiwalną wytworzoną przez komórki organizacyjne Izby Celnej.


     W składnicach akt urzędów celnych są przechowywane akta spraw zakończonych stanowiących dokumentację niearchiwalną wytworzoną przez urzędy celne.


     Po okresie przechowywania akta są niszczone zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 167, poz. 1375 z późn. zm.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 26.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 10:03 Data ostatniej modyfikacji: 26.05.2015 14:06
  Autor: Andrzej Piotrowski Osoba publikująca: Andrzej Piotrowski Osoba modyfikująca: Andrzej Piotrowski